ضمن تشکر از مشارکت شما در جشواره شهید سلیمانی، مهلت ارسال آثار به اتمام رسیده است. پس از فرایند داوری اسامی برندگان اعلام خواهد گردید.